Medieavdelingen søker studenter til nytt styre

Medieavdelingen

Medieavdelingen er et utvalg under foreningen Det Norske Studentersamfund. Vi består av en gjeng frivillige studenter, og nå søker vi flere engasjerte og kreative studenter som vil være med og drifte utvalget vårt videre! De vi søker etter er imøtekommende, initiativrike og ikke redd for å ta i et ekstra tak. Som styremedlem leder du din egen undergruppe og har overordnet ansvar for å delegere arbeidsoppgaver. I tillegg skal du være med og bestemme videre drift av Medieavdelingen sammen med resten av styret. Du har også ansvar for å kvalitetssikre innhold før distribuering. Opplæring gis ved behov. Vervene som lyses ut er:

Designansvarlig

Som designansvarlig leder du din egen undergruppe med designere. Våre designere jobber forholdsvis med å produsere trykksaker som plakater, bannere, brosjyrer, markedsmateriell, utforme digitale annonser og web-design. Det er en fordel om du har erfaring innen Photoshop, Indesign og/eller Illustrator, da du kommer til å ha ansvar for å kurse nye medlemmer i de programmene.

Film- og fotoansvarlig

Som film- og fotoansvarlig leder du din egen undergruppe med fotografer og videoprodusenter. Du har ansvar for å låne ut og kvittere inn utstyr, og passe på at alt er i god stand til neste lånetaker. Det er en fordel om du har tekniske ferdigheter og grunnleggende erfaring innen Adobe Premiere, da du kommer til å ha ansvar for å kurse nye medlemmer. Våre fotografer og videoprodusenter kommer hovedsakelig til å dekke arrangementer og eventer, så det er viktig at du kan assistere medlemmer på lokasjon ved behov. Medlemmene på film og foto kommer til å samarbeide tett med PRM-gruppa.

Web-redaktør

Som Web-redaktør har du det overordnede ansvaret for innholdet som blir publisert på studentersamfundets hjemmeside. Du skal kvalitetssikre og korrekturlese innlegg før publisering. Du og din undergruppe kommer primært til å jobbe med nettsiden, men kan ved behov bistå designgruppen med å forfatte tekst til diverse trykksaker og annonser. Du er også ansvarlig for å kurse din undergruppe og andre foreninger i hvordan man bruker WordPress som publiseringsplattform.

PRM-ansvarlig

Som ansvarlig for PR og markedsføring jobber du tett sammen med husets kommunikasjonsrådgiver. Sammen legger dere en publiseringsstrategi for DNS sine sosiale kanaler. Det er ditt ansvar å delegere oppgaver til din undergruppe og kvalitetssikre innhold før publisering. Typiske arbeidsoppgaver for PRM-gruppa er å lage nyhetsbrev, oppdatere sosiale kanaler med «dette skjer», og dekke konserter og faste programmer i sosiale medier. PR-gruppa samarbeider i tillegg med rekrutteringsansvarlig på huset. PR-gruppa skal henge opp plakater én gang i måneden og stå stand på utdanningsinstitusjonene i Oslo. Du kommer primært til å benytte deg av Facebook og Instagram.

Internansvarlig

Som internansvarlig er du limet for det sosiale miljøet i Medieavdelingen. Du skal jobbe for å skape et sosialt og kreativt miljø som kan tilrettelegges for mangfoldet i utvalget. Sammen med leder, skal du avvikle både små og store arrangementer – det kan være alt fra gangfelt, hyttetur, teambuilding, julebord og sommeravslutning. Du har også ansvar for innkjøp av diverse drikkevarer til kontoret.

Høres dette ut som noe for deg? Send oss en mail på ma@neuf.no og fortell oss hvilket verv du er interessert i, så tar vi kontakt med deg! Du kan lese mer om oss her og hvorfor du burde bli frivillig på Medieavdelingen.